ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក ហ្សាង ហ្វេង លេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការបក្សនៃវិទ្យាស្ថានជាតិគណនេយ្យ ទីក្រុងសៀងហៃ និង គណៈប្រតិភូប្រទេសចិន

អានបន្ថែម »

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងសមាគមឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់កម្ពុជា ដែលដឹកនាំដោយលោក Roy Manlili អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន JTI និង សហការី ដែលជាតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ដទៃទៀត

អានបន្ថែម »

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Andy Hewson អគ្គនាយកថ្មី របស់ក្រុមហ៊ុន HEINEKEN (Cambodia) Co., Ltd និង សហការី លោកស្រី Anne de Graaf

អានបន្ថែម »