ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Andy Hewson អគ្គនាយកថ្មី របស់ក្រុមហ៊ុន HEINEKEN (Cambodia) Co., Ltd និង សហការី លោកស្រី Anne de Graaf

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Andy Hewson អគ្គនាយកថ្មី របស់ក្រុមហ៊ុន HEINEKEN (Cambodia) Co., Ltd និង សហការី លោកស្រី Anne de Graaf
ក្នុងជំនួបនោះ, លោកអគ្គនាយក បានគោរពរាយការណ៍ជូនអង្គជំនួបពិភាក្សា អំពីទិដ្ឋភាព និង ទិសដៅជារួមរបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំងបានបង្ហាញនូវគោលបំណងក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបរិយាកាសវិនិយោគរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេស ការពិភាក្សាលើលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហការ រវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រុមហ៊ុន HEINEKEN (Cambodia) នាពេលអនាគត ។
ជាបឋម, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានសម្តែងការអបអរសាទរចំពោះលោក Andy Hewson ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានជម្រាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន អំពីគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និតីកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា ដែលបានចាត់ទុកវិស័យឯកជនជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង ការបង្កើតការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។
ជាមួយគ្នានេះ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានធ្វើការណែនាំអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគថ្មី ដែលបានចូលជាធរមានក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ច្បាប់វិនិយោគថ្មីនេះ បានលើកកម្ពស់បរិយាកាសវិនិយោគ និង ទាក់ទាញការវិនិយោគ ជាមួយនឹងការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពផ្នែកនីតិវិធី និង រដ្ឋបាល ជាពិសេស ការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគបន្ថែម ច្រើនជាង និង ទូលំទូលាយជាងមុន ។
ជាចុងក្រោយ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានសម្តែងការគាំទ្រ និង បានជំរុញឱ្យភាគីក្រុមហ៊ុន និង ក្រុមការងារក្រសួង ឱ្យធ្វើការពិភាក្សា និង សិក្សាស៊ីជម្រៅលើលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហការ សំដៅធ្វើឱ្យកិច្ចសហការនេះ អាចលេចចេញជារូបរាង ក្នុងពេលឆាប់ៗ ៕