ពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីនីតិវិធីនៃការរៀបចំថវិកាសមិទ្ធកម្ម ជូនមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារថវិកា របស់មន្ទីរសុខាភិបាល និង ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ នៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តចំនួន ១០

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ នៅសណ្ឋាគារ កំពតឌីយ៉ាម៉ង់ ខេត្តកំពត, វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយអង្គការយូនីសេហ្វ ប្រចាំនៅកម្ពុជា (Unicef Cambodia) បានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីនីតិវិធីនៃការរៀបចំថវិកាសមិទ្ធកម្ម ជូនមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារថវិកា របស់មន្ទីរសុខាភិបាល និង ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ នៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តចំនួន ១០ គឺ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តតាកែវ ខេត្តកែប ខេត្តកំពត ខេត្តព្រះសីហនុ និង ខេត្តកោះកុង ។ ពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តម អិន អេម នាយកវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង មានការចូលរួមពី លោក ជា គីមសុង តំណាងអង្គការយូនីសេហ្វ (Unicef) នាយករងវិទ្យាស្ថាន ប្រធាន អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន មន្ត្រីរាជការ នៃវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ គ្រូបង្គោល របស់វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសុខាភិបាល និង សិក្ខាកាម សរុបចំនួន ៤០ រូប ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានរយៈពេល ២ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ និងត្រូវបានរៀបចំឡើង ឆ្លើយតបទៅនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មន្ទីរសុខាភិបាល និង ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ នៃខេត្តចំនួន ១០ សំដៅពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាពលើជំនាញថវិកា ពោលគឺ ថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម ផ្សារភ្ជាប់ទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសនៃការអនុវត្តរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី ខេត្ត ជាមួយ រដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្ដាល និង រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តសាមី ។ ក្នុងវគ្គសិក្សា ២ ថ្ងៃនេះ, សិក្ខាកាមគោលដៅ នឹងបានសិក្សាពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធី, ការកំណត់សូចនាករ, ការរៀបចំអង្គភាពថវិកា និង ការវិភាជថវិកា ឱ្យចំតាមកម្មវិធី គោលដៅអាទិភាព និង សូចនាករសមិទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ស្របតាមគោលនយោបាយក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ជាពិសេស ការបង្ហាញគោលបំណងគោលនយោបាយ និង រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំ និង ការពិនិត្យគម្រោងថវិកា ក្នុងគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់គម្រោងថវិកានេះទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យសុខាភិបាល ព្រមទាំងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការរៀបចំថវិកា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤ ខាងមុខ ។