24

Feb, 2020

ពិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ និង អង្គភាពថវិកាដែលជាឤណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញ លេញចំនួន ១៣”

By: | Tags: | Comments: 0

ថ្ងៃចន្ទ ២កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំពិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ និង អង្គភាពថវិកាដែលជាឤណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញ លេញចំនួន ១៣” ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធ ។ ពិធីនេះ មានគោលបំណងប្រកាសដាក់ជូនក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ និង អង្គភាពថវិកា ដែលជាឤណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១៣ ជាផ្លូវការ និង ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត និង មានគុណភាពខ្ពស់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តចំណូល-ចំណាយថវិកាជាតិ និង ឤចជួយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មានមូលដ្ឋានរឹងមាំ និង ច្បាស់លាស់ ក្នុងការសម្រេចចិត្តទាន់ពេលវេលា សំដៅឈានទៅក្តាប់យកកាលានុវត្តភាពប្រកបដោយជវភាពពី បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី ៤ និង សក្តានុពលនៃ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ។

READ MORE

22

Jan, 2020

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)”

By: | Tags: | Comments: 0

នាថ្ងៃ ពុធ ១៣ រោច ខែ បុស្ស ឆ្នាំ កុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច     និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)” ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ  អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់ ដែលបាន និងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS រួមទាំងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍសរុបប្រមាណ ៣៥០ រូប។ គោលបំណងសំខាន់នៃការរៀបចំឱ្យមានសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់នេះគឺ ទី១-ផ្សព្វផ្សាយនូវការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាក-ល្បងនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS លើការទូទាត់ចំណាយបៀវត្ស និង ទូទាត់ត្រង់ ដែលមានវេទយិតភាពទាបក្នុងក្រប-ខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ ២០២០ នេះ និង បន្តជំរុញការអនុវត្តទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ទី២-ប្រមូលធាតុចូលគន្លឹះបន្ថែមពីក្រសួង-ស្ថាប័ន និង ដៃគូអភិវឌ្ឍលើការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តតម្រង់ទិសនីតិវិធី    អនុវត្តការងារឆ្នាំ២០២០-២០២៥ ឱ្យកាន់តែល្អ និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និង បន្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា មុននឹងអនុម័តដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះ។ ថ្លែងបើកអង្គសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប មានប្រសាសន៍ឱ្យដឹងថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងដើរតួជាស្ថាប័ននាំមុខ និង ដំបូងគេ ក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយចាប់ផ្ដើមពីនីតិវិធីទូទាត់ចំណាយបៀវត្សជូនមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និង ការទូទាត់ត្រង់ រួមជាមួយនឹងការគិតគូរកាត់សម្រួលលើឯកសារភ្ជាប់ជាក្រដាស (Hard Copy) ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន “កែសម្រួលមុខងារ, តួនាទី […]

READ MORE

18

Nov, 2019

នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ពិធីបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី “ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនៈ​​ បទពិសោធន៍ប្រទេសចិន” ជូនសិក្ខាកាមគោលដៅ ៣០ រូប ដែលជានាយក/នាយករងរដ្ឋបាលនៃរាជធានី-ខេត្ត ​និងគ្រូបង្គោលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

By: | Tags: | Comments: 0

ថ្ងៃចន្ទ ៧ រោច ខែ កត្តិក ឆ្នាំ កុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩, នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី “ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនៈ​​ បទពិសោធន៍ប្រទេសចិន” ជូនសិក្ខាកាមគោលដៅ ៣០ រូប ដែលជានាយក/នាយករងរដ្ឋបាលនៃរាជធានី-ខេត្ត ​និងគ្រូបង្គោលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាព ចំណេះដឹង និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងគម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិង​ឯកជន សម្រាប់ចូលរួមចំណែកអនុវត្តការកែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឱ្យ​ស​ម្រេចជោគជ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព ។ សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលនេះ ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាពនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមានការចូលរួមពីលោក យី ហុងស៊ុន (Yi Hongxun)​ ប្រធានគណៈប្រតិភូមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិគណនេយ្យសៀងហៃប្រទេសចិន និងត្រូវ​បានសហការរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃព្រះរាជាណា​ចក្រកម្ពុជា និង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី-ប៉ាហ្វិកទីក្រុងសៀងហៃនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ។ ​ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេស​ចិន មានចំណងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីដ៏យូរអង្វែងមកហើយ ។ ហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាង ១០ ឆ្នាំកន្ល​ង​​មកនេះ ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាស​វៃ ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេ​នា​បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា,​ ​ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិ​ប​ត្តិកា​រនេះ ត្រូវបានពង្រឹងពង្រីក​រហូតឈានដល់កម្រិតជា ßយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើគ្រប់វិស័យà ទាំងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង វប្បធម៌ ។ ជាមួយនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងវិស័យអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល រដ្ឋាភិបាលចិន បានផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់កម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ និង ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើគ្រប់វិស័យ […]

READ MORE

4

Nov, 2019

បើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី “នីតិវិធីរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ” ជូនមន្ត្រី រាជការ ១៨៧នាក់ នៅសណ្ឋាគារអេមព្រីសអង្គរ ខេត្តសៀមរាប

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារអេមព្រីសអង្គរ ខេត្តសៀមរាប, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលមួយស្តីពី “នីតិវិធីរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ” ជូនមន្ត្រី រាជការ ១៨៧ នាក់ របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក នៃខេត្តចំនួន ៥ រួមមាន ខេត្តសៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ ព្រះវិហារ និងកំពង់ធំ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាពនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសហការរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម ជាតិនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ សិក្ខាសាលានេះ មានគោលបំណងពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាព និង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមអនុវត្តការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្ដិសិទ្ធភាព។  

READ MORE

4

Oct, 2019

កម្មវីធី “ការចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន” នៅសណ្ឋាគារឡឺរ៉ូយ៉ាល់

By: | Tags: | Comments: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវីធី “ការចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីមកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨ មក សរុបប្រមាណ ២០០នាក់ ។ កម្មវិធីនេះ ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ ៦ កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ កុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារឡឺរ៉ូយ៉ាល់ ក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួនបីរួមមាន៖ ទី១.ចំណុចគន្លឹះសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលនឹងជួយផ្តល់នូវចំណេះដឹងថ្មីៗក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកា ឱ្យកាន់តែរហ័ស និង រលូន, ទី២. ការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ក្នុងការទាញយករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីប្រព័ន្ធ FMIS មកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ និង ទី៣. ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រថ្មីដែលយើងហៅថា “PK-the-Helper” ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់អាចសួរសំនួរ ឬទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារជំនួយគាំទ្រ នៅពេលដែលមានចម្ងល់ និង បញ្ហាផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការបើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង មានការកត់ត្រាច្បាស់លាស់នូវរាល់បញ្ហា និង ដំណោះស្រាយនានា ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ។

READ MORE

10

Jun, 2019

ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីរាជការជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

By: | Tags: | Comments: 0

ថ្ងៃចន្ទ ៨ កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំ កុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩, នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ​, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសបើកជាផ្លូវការនូវ យុទ្ធនាការបន្តការបណ្តុះបណ្តាលជាស៊េរីស្តីពី “ជំនាញ​បច្ចេកទេ​ស​លើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩ ” បន្ទាប់ពីសម្រេចបានជោគ​ជ័យ ​​ក្នុងការអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេក​ទេសនេះក្នុងឆ្នាំ២០១៨ កន្លងមក សំដៅបង្កើនការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជូនសិក្ខាកាម ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជ​ការជំនាញ ដែលទទួលបន្ទុកការងារគ្រប់គ្រងថវិកា, លទ្ធកម្មសាធារណៈ, ហិរញ្ញវត្ថុកិច្ច របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល​​ សំដៅចូលរួមចំណែកគាំទ្រ និងអនុវត្តការកែទម្រង់​​កា​រ​គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី ៣ ឱ្យ សម្រេចបានជោគជ័យ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ចីរភាព ។ ពិធីប្រកាសបើក  យុទ្ធនាការបន្តការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេស នេះ   បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ​​​ និងជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាព ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អមដោយឯកឧត្តម លោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងស្ថាប័ន និងមានការចូលរួមពីលោកស្រី Camilla Lombard តំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុប ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, លោក លោកស្រី តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធ រួមនឹងគ្រូឧទ្ទេស និងសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបប្រមាណ ៥០០ នាក់ ។ អង្គពិធីនេះ ត្រូវបានរៀបចំ និងសម្របសម្រួល ដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយកម្មវិធីនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសនេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទម្រង់​​ជា​ការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលមធ្យម, មានលក្ខណៈជាស៊េរី ចំនួន ២៤ វគ្គ, មានរយៈពេល ៩០ ម៉ោង សម្រាប់វគ្គសិក្សានីមួយៗ ។ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ […]

READ MORE

25

Apr, 2019

បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ Diploma in Accounting តាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ ACCA Global ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ ស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិ ជូនដល់សិក្ខាកាមគោលដៅ ដែលជាមន្ត្រីរាជការជំនាញទទួលបន្ទុកការងារពាក់ព័ន្ធគណនេយ្យសាធារណៈ សរុបចំនួន ៣០ នាក់ មកពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

By: | Tags: | Comments: 0

ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ Diploma in Accounting តាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ ACCA Global ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ ស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិ ជូនដល់សិក្ខាកាមគោលដៅ ដែលជាមន្ត្រីរាជការជំនាញទទួលបន្ទុកការងារពាក់ព័ន្ធគណនេយ្យសាធារណៈ សរុបចំនួន ៣០ នាក់ មកពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ពិធីប្រកាសបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាពប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អនុរដ្ឋលេខាធិការ អគ្គនាយក អគ្គនាយករង នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមនឹងតំណាង ACCA Cambodia ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងលើនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈកិច្ចសហការរវាងវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយគឺជាកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្ម ដែលបានបង្កើតឡើងដោយស្ថាប័ន ACCA (Association of Chartered Certified Accountings), កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតអន្តរជាតិនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការជំនាញគណនេយ្យ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការបង្កើតចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍ លើវីជ្ជាជីវៈគណនេយ្យដែលមានស្តង់ដារទទួលស្គាល់កម្រិតអន្តរជាតិ ។

READ MORE

3

Sep, 2018

ពិធីប្រកាសបើកយុទ្ធនាការបណ្តុះបណ្តាលជាស៊េរីស្តីពី “ជំនាញបច្ចេកទេសលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

By: | Tags: | Comments: 0

ថ្ងៃចន្ទ ៨ រោច ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ ច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨, នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ​, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំពិធីប្រកាសបើកយុទ្ធនាការបណ្តុះបណ្តាលជាស៊េរីស្តីពី “ជំនាញ​បច្ចេកទេសលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញ និងពង្រឹងពង្រីកចំណេះដឹងបច្ចេកទេសលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជូនដល់សិក្ខាកាមគោលដៅជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការជំនាញសរុប ១ ០១៤ នាក់ ដែលទទួលបន្ទុកការងារគ្រប់គ្រងថវិកា លទ្ធកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុកិច្ច និងគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ របស់ក្រសួងស្ថាបប័ន នៃរាជរដ្ឋាភិបាល ។ ពិធីប្រកាសបើក យុទ្ធនាការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេស នេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ​​​ និងជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាព អមដោយឯកឧត្តម លោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងស្ថាប័ន និងមានការចូលរួមពីលោកស្រី កាមីឡា ឡំបាដ៍ (Camilla Lombard) អនុ-ប្រធានក្រុមសហប្រតិបត្តិការនៃសហគមន៍អឺរ៉ុប ប្រចាំនៅកម្ពុជា និង លោក លោកស្រី តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធ និងសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបប្រមាណ ៤៥០ នាក់ ។ អង្គពិធីនេះ ត្រូវបានរៀបចំសម្របសម្រួលដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលជាក់ស្តែង នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងទម្រង់​​ជា​កម្មវិធីសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេស ដែលមានរយៈពេលពី ៧០–៩០ ម៉ោង សម្រាប់វគ្គសិក្សានីមួយៗ ដែលមានលក្ខណៈជាស៊េរីចំនួន ២១ វគ្គ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ តទៅ ។ នៅក្នុងពិធីនោះ លោកស្រី កាមីឡា ឡំបាដ៍ (Ms. Camilla Lombard) […]

READ MORE

9

Jul, 2018

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ “ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ដំណាក់កាលទី៣) ” របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ១២ រោច ខែ បឋមាសាឍ ឆ្នាំ ច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ “ ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកសាង​និង​អភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព ​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​កម្មវិធី​កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ដំណាក់កាលទី៣) ” ជូនដល់គ្រប់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងស្ថាប័ន, គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃរាជធានី-ខេត្ត និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណ ៣០០ នាក់ ។ ពិធីបើកអង្គសិក្ខាសាលានេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ​​​ និងជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាព នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អមដោយ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រូវបានសហការរៀបចំ និងសម្របសម្រួលដោយ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ​ឱ្យ​បាន​​ទូលំ​ទូ​លាយ​នូវខ្លឹមសារ និងស្មារតីនៃផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្តស្ដីពីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព  ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ដំណាក់កាលទី ៣) សំដៅលើកកម្ពស់ការចូលរួមគាំទ្រ និង កិច្ចសហការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ឱ្យសម្រេចជោគជ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ ថ្លែងក្នុងពិធីនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ​​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ បានគូសបញ្ជាក់ថា ការដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការកសាង​និងអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព នៅថ្ងៃនេះ គឺជាជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយទៀត របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការរួមចំណែកកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការ សំដៅលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាពនៃការអនុត្តការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋា-ភិបាលកម្ពុជា ។ ក្នុងន័យនេះ វត្តមានដ៏ច្រើនកុះកររបស់តំណាងមកពីគ្រប់អង្គភាព, ក្រសួងស្ថាប័ន, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រាជធានីខេត្ត រួមនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ ឆ្លុះបង្ហាញឱ្យឃើញពីការគាំទ្រ និងការផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ការងារកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព […]

READ MORE

8

Jun, 2018

វីដេអូណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះប្រឡង ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

By: | Tags: | Comments: 0

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ https://online.tax.gov.kh:6595/gdtexam/

READ MORE