ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” នឹង លោក Takahashi Fumiaki ប្រធានសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា

Previous Next ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” នឹង លោក Takahashi Fumiaki ប្រធានសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី…

Continue Readingជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” នឹង លោក Takahashi Fumiaki ប្រធានសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា

កម្មវិធី​ “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនដល់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៥, រដ្ឋបាលក្រុងចំនួន ២៨, រដ្ឋបាលស្រុកចំនួន ២ និង រដ្ឋបាលខណ្ឌចំនួន ១៤

Previous Next រៀបចំកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីប្រព័ន្ធ FMIS” នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនដល់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៥, រដ្ឋបាលក្រុងចំនួន ២៨, រដ្ឋបាលស្រុកចំនួន ២ និង រដ្ឋបាលខណ្ឌចំនួន ១៤ នៅសណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាត់ រីជិនស៊ី ភ្នំពេញ ។ កម្មវិធីនេះ…

Continue Readingកម្មវិធី​ “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពីប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនដល់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៥, រដ្ឋបាលក្រុងចំនួន ២៨, រដ្ឋបាលស្រុកចំនួន ២ និង រដ្ឋបាលខណ្ឌចំនួន ១៤

កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​ការ​រៀប​ចំ​របាយ​ការណ៍​លទ្ធផល​អនុវត្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​​រយៈ​ពេល ៥ ឆ្នាំ ពី​ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់​ឆ្នាំ ២០២២ និង គោល​នយោបាយសម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​បន្ត​ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ឆ្នាំ ២០២៨ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

Previous Next កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​ការ​រៀបចំ​របាយការណ៍​លទ្ធផល​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​​រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ពី​ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់​ឆ្នាំ ២០២២ និង គោលនយោបាយ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍបន្ត​ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់​ឆ្នាំ ២០២៨ របស់ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នារសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ…

Continue Readingកិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​ការ​រៀប​ចំ​របាយ​ការណ៍​លទ្ធផល​អនុវត្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​​រយៈ​ពេល ៥ ឆ្នាំ ពី​ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់​ឆ្នាំ ២០២២ និង គោល​នយោបាយសម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​បន្ត​ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ឆ្នាំ ២០២៨ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ នៃការ​យោគយល់គ្នាស្តីពី​“ការផ្តល់ជំនួយ​​​​បច្ចេក​​ទេសក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនៅព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​” រវាង ផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា, និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និង មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលធនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNCDF)

Previous Next ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់គ្នា​ស្តីពី “ការ​ផ្តល់​ជំនួយបច្ចេកទេស​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មូលបត្រ​នៅ​​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា”​ រវាងផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​, និយ័តករ​មូលបត្រ​កម្ពុជា និង មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​មូលធន​របស់​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ (UNCDF) នាល្ងាចថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២, នៅសណ្ឋាគារ សូភីតែលភ្នំពេញ សូគីត្រា មានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី “ការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” រវាង ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា, និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និង មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលធនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNCDF) ។ ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់…

Continue Readingពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ នៃការ​យោគយល់គ្នាស្តីពី​“ការផ្តល់ជំនួយ​​​​បច្ចេក​​ទេសក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនៅព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​” រវាង ផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា, និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និង មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលធនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNCDF)

ប្រជុំ​ពិភាក្សា​កម្រិត​ថ្នាក់​​ដឹកនាំ​លើ​គម្រោង​ចំណូល​-ចំណាយ​ថវិកា ឆ្នាំ​២០២៣ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ

Previous Next កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​កម្រិត​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​លើ​គម្រោង​ចំណូល​-​ចំណាយ​ថវិកា​ ឆ្នាំ​២០២៣ របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ នៅទីស្ដីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារថវិកាកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាព​ថវិកា បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារថវិកានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា​កម្រិត​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​លើ​គម្រោង​ចំណូល-ចំណាយ​ថវិកា ឆ្នាំ​២០២៣ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរៀប​ចំសម្រប​សម្រួលដោយ​អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា និងដឹកនាំដោយឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ…

Continue Readingប្រជុំ​ពិភាក្សា​កម្រិត​ថ្នាក់​​ដឹកនាំ​លើ​គម្រោង​ចំណូល​-ចំណាយ​ថវិកា ឆ្នាំ​២០២៣ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ

កម្ម​វិ​ធី​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ក្រុម​​និស្សិត​ជ័យ​លា​ភី​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន សម្រាប់​​ឆ្នាំ​​សិក្សា ២០២២-២០២៣

Previous Next កម្មវិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមនិស្សិតជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០២២-២០២៣ នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបសំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ក្រុម​និស្សិត​ជ័យលាភី​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២២​-​២០២៣ ។ ថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានចូលរួមអបអរសាទរ និង កោតសរសើរចំពោះក្រុមនិស្សិតជ័យលាភី ដែលទទួល​បាន​អាហារូបករណ៍…

Continue Readingកម្ម​វិ​ធី​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ក្រុម​​និស្សិត​ជ័យ​លា​ភី​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន សម្រាប់​​ឆ្នាំ​​សិក្សា ២០២២-២០២៣

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការសិក្សាលើគោលការណ៍រួមស្តីពីការលើកទឹកចិត្តគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃកសិ​ផល

Previous Next កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការសិក្សាលើគោលការណ៍រួមស្តីពីការលើកទឹកចិត្តគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃកសិផល នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការសិក្សាលើគោលការណ៍រួមស្តីពីការលើកទឹកចិត្តគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃកសិផល ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង រដ្ឋាករកម្ពុជា, អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ, អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ, និង មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការសិក្សាលើគោលការណ៍រួមស្តីពីការលើកទឹកចិត្តគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃកសិ​ផល

កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Previous Next កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសំណើសុំផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃគម្រោងវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជន…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំ “ច្រកចេញចូលតែមួយ” នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីកំណត់នីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី សម្រាប់អនុវត្តការងារថវិកាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងក្របខណ្ឌអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

Previous Next កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីកំណត់នីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី សម្រាប់អនុវត្តការងារថវិកាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងក្របខណ្ឌអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីកំណត់នីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី សម្រាប់អនុវត្តការងារថវិកាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងក្របខណ្ឌអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការក្រសួង ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធនៃនាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួង ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីកំណត់នីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មី សម្រាប់អនុវត្តការងារថវិកាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងក្របខណ្ឌអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយស្តីពី​”ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) : បទពិសោធន៍ប្រទេសចិន”

Previous Next វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយស្តីពី​"ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) : បទពិសោធន៍ប្រទេសចិន " នាព្រឹកថ្ងៃ ចន្ទ ៤ កើត ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងទី ១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានបន្តបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយស្តីពី​"ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) : បទពិសោធន៍ប្រទេសចិន" ជូនប្រធាន/អនុប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ…

Continue Readingវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយស្តីពី​”ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) : បទពិសោធន៍ប្រទេសចិន”