កម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី​”មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ”

Previous Next កម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី“មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ” នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី“មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីជំនាញ នៃក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១២ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ។ កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង…

Continue Readingកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី​”មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ”