កម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី​”មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ”

Previous Next កម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី“មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ” នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី“មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីជំនាញ នៃក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១២ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ។ កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង…

Continue Readingកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី​”មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ”

លិខិតលេខ​០០២ ហសវ. ប្រក ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុឃុំសង្កាត់

លិខិតលេខ ០០២ សហវ. ប្រក ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុឃុំសង្កាត់ ទាញយកឯកសារ ព័ត៌មានថ្មីៗ

Continue Readingលិខិតលេខ​០០២ ហសវ. ប្រក ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុឃុំសង្កាត់

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបន្តលើសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Previous Next កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបន្តលើសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារចូលរួមរៀបចំច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ និង ច្បាប់ស្តីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបន្តលើសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអនុរដ្ឋលេខាធិការ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង រដ្ឋាករកម្ពុជា, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ, ព្រមទាំងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ ។…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបន្តលើសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើការអនុវត្តក្របខណ្ឌគតិយុត្ត យន្តការ និងនីតិវិធី នៃការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងក្រសួងក្រសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

Previous Next កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើការអនុវត្តក្របខណ្ឌគតិយុត្ត យន្តការ និងនីតិវិធី នៃការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងក្រសួងក្រសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើការអនុវត្តក្របខណ្ឌគតិយុត្ត យន្តការ និងនីតិវិធី នៃការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងក្រសួងក្រសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការដឹកនាំសម្របសម្រួលដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (ក.គ.ម) ដោយមានការចូលរួមពី លោកជំទាវអនុរដ្ឋលេខាធិការ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការក្រសួង និងលេខាធិការដ្ឋន ក.គ.ម. ព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើការអនុវត្តក្របខណ្ឌគតិយុត្ត យន្តការ និងនីតិវិធី នៃការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងក្រសួងក្រសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើគោលការណ៍សម្រាប់​អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ “សន្សំសំចៃប៉ុន្តែបង្កើតភាពអស្ចារ្យសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣”

Previous Next កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើគោលការណ៍សម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ "សន្សំសំចៃប៉ុន្តែបង្កើតភាពអស្ចារ្យសម្រាប់ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣" នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំថវិកាសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២ បានដឹកនាំសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើគោលការណ៍សម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ "សន្សំសំចៃប៉ុន្តែបង្កើតភាពអស្ចារ្យសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣" ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពីឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ, ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួង និង…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើគោលការណ៍សម្រាប់​អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ “សន្សំសំចៃប៉ុន្តែបង្កើតភាពអស្ចារ្យសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣”