អនុក្រឹតលេខ ៨០​- អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កែប្រែ​និង​​ការ​ដំ​ឡើង​ប្រាក់​បំណាច់​មុខ​ងារ​មន្រ្តី​រាជការស៊ីវិលរាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល

អនុក្រឹតលេខ ៨០​ - អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កែប្រែនិង​ការ​ដំ​ឡើង​ប្រាក់​បំណាច់​មុខ​ងារ​មន្រ្តី​រាជការស៊ីវិលរាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល ទាញយកឯកសារ ព័ត៌មានថ្មីៗ

Continue Readingអនុក្រឹតលេខ ៨០​- អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កែប្រែ​និង​​ការ​ដំ​ឡើង​ប្រាក់​បំណាច់​មុខ​ងារ​មន្រ្តី​រាជការស៊ីវិលរាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល

សិក្ខា​សា​លា​ស្តី​ពី​ ការ​ត្រៀម​លក្ខណៈ​សម្រាប់​ការ​រៀប​​ចំ​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០២៥ របស់​ក្រ​សួង​សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការរៀបចំថវិកាឆ្នាំ ២០២៥ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៤ នៅសណ្ឋាគារឆ្នេរសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ “សិក្ខាសាលាត្រៀមលក្ខណៈ សម្រាប់ការរៀបចំថវិកាឆ្នាំ ២០២៥ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ” ។ ពិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប…

Continue Readingសិក្ខា​សា​លា​ស្តី​ពី​ ការ​ត្រៀម​លក្ខណៈ​សម្រាប់​ការ​រៀប​​ចំ​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០២៥ របស់​ក្រ​សួង​សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ