កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើ “យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់វិនិយោគិន”

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើ "យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់វិនិយោគិន" នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើ "យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់វិនិយោគិន" ។កិច្ចប្រជុំនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ អគ្គលេខាធិការរង និង អគ្គនាយករង នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ,…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើ “យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់វិនិយោគិន”