កម្ម​វិ​ធី​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ក្រុម​​និស្សិត​ជ័យ​លា​ភី​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន សម្រាប់​​ឆ្នាំ​​សិក្សា ២០២២-២០២៣

Previous Next កម្មវិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមនិស្សិតជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០២២-២០២៣ នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបសំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ក្រុម​និស្សិត​ជ័យលាភី​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២២​-​២០២៣ ។ ថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានចូលរួមអបអរសាទរ និង កោតសរសើរចំពោះក្រុមនិស្សិតជ័យលាភី ដែលទទួល​បាន​អាហារូបករណ៍…

Continue Readingកម្ម​វិ​ធី​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ក្រុម​​និស្សិត​ជ័យ​លា​ភី​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន សម្រាប់​​ឆ្នាំ​​សិក្សា ២០២២-២០២៣