សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ ASEAN Scholarships ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និង ថ្នាក់បណ្ឌិត សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី

Continue Readingសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាហារូបករណ៍ ASEAN Scholarships ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និង ថ្នាក់បណ្ឌិត សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី

កិច្ចប្រជុំលើកទី៦ នៃអាណត្តិទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ ផមក តាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយ

Previous Next កិច្ចប្រជុំលើកទី៦ នៃអាណត្តិទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ ផមក តាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក) បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី៦ នៃអាណត្តិទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ ផមក តាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយមានការចូលរួមពីអនុប្រធាន, ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក, សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល, មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរដ្ឋ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំលើកទី៦ នៃអាណត្តិទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ ផមក តាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយ

កិច្ចពិភាក្សាអំពីការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS

Previous Next កិច្ចពិភាក្សាអំពីការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ តាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមអនុប្រធានប្រចាំការ សមាជិក សមាជិកាក្រុមការងារ និងមន្រ្តីប្រតិបត្តិ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ។ ទន្ទឹមនេះ អង្គប្រជុំក៏បានពិភាក្សាអំពីគម្រោងកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកា ដោយពិនិត្យកែលម្អបន្ថែមទៅលើឯកសារទស្សនាទាន…

Continue Readingកិច្ចពិភាក្សាអំពីការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS