9

Oct, 2019

ពិធីបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “នីតិវិធីរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ” ជូនមន្ត្រីរាជការចំនួន ១៨៤ នាក់ នៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៃរាជធានីខេត្ត ចំនួន ៤

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារហ្គាឌិនស៊ីធី រាជធានីភ្នំពេញ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី នីតិវិធីរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌជូនមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ១៨៤ នាក់ នៃរដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៃរាជធានីខេត្ត ចំនួន ៤ រួមមានៈ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តតាកែវ ក្នុងគោល​បំណង​ពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាព និង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង សម្រាប់ចូលរួមអនុវត្តការកែ​​ទម្រង់ការ​គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាល​ទី ៣ ឱ្យ​សម្រេ​ច​បាន​ជោគ​​ជ័យ​​ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និង តម្លាភាព សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

ពិធីបើកសិក្ខាសាលា​បណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ពេជ្រ សម្បត្តិ អនុរដ្ឋលេខា​ធិកា​រ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារកសាងសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង មានកិច្ចសហការរៀបចំពីវិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី នីតិវិធីរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបានរៀបចំឡើងមានរយៈ​ពេល ៣ ថ្ងៃ គឺពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលនោះ ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ ពេជ្រ សម្បត្តិ បានបញ្ជាក់ថា  កម្មវិធីកែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ ត្រូវបានដាក់អោយអនុវត្តជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ដោយរាជ-​រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដោយសម្រេចបាននូវ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាសារវន្ត ជាពិសេស សម្រេចបាននូវ ភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា” ក្នុងដំណាក់កាលទី ១ និង “គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” នៅក្នុងដំណាក់កាលទី២ ។ បច្ចុប្បន្ន កម្មវិធីកែទម្រង់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣ ក្នុងគោលដៅបង្កើន “ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ” អាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ ២០២០ មុននឹងឈានទៅអនុវត្តដំណាក់កាលទី ៤ (២០២១-២០២៥) ក្នុងគោលដៅសម្រេចបាននូវ “គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម” ។ ជារួម ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺមិនគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រង​ថវិកាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែការងារនេះគឺជាអភិក្រមដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃការកែទម្រង់អភិបាលកិច្ច ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព និងគណនេយ្យភាពនៃការដឹកនាំផងដែរ ហើយយុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកានេះ ក៏បានចង្អុលឱ្យមានការរៀបចំ យុទ្ធសាស្ត្រនៃ​ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ ២០១៩២០២៥ ផងដែរ ដើម្បីប្រែក្លាយជាប្រព័ន្ធ ថវិកាជាតិពេញលេញ និងតែមួយ ហើយវាក៏ជា ចំណុចចាប់ផ្តើមនៃដំណើរវែងឆ្ងាយបន្តទៀត នៅក្នុងការប្រែក្លាយប្រព័ន្ធថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិកម្ពុជា ឱ្យក្លាយជាប្រព័ន្ធមួយដែលមាន ប្រសិទ្ធិភាព គណនេយ្យភាព និងតម្លាភាព ឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅឆ្នាំ ២០២៥ ដែលការណ៍នេះ តម្រូវឱ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយបុរេសកម្ម និងសកម្មរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់  ដើម្បីធានាបានជោគជ័យបន្តទៀតនៅក្នុងការងារដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ និងស្មារតីភ្ញាក់រលឹកធ្វើការកែទម្រង់​ជាប្រចាំ ។

ឯកឧត្តអនុរដ្ឋលេខាធិការ បានបន្ថែមថា ការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង ឃុំ សង្កាត់ ចាំបាច់ត្រូវរៀបចំ និង អនុវត្តឱ្យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ប្រមូលផ្តុំ និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ស្របតាមស្មារតីនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ​​ស្តីពីការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៣ សំដៅធានា​ប្រសិទ្ធភាព និង គុណភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលនិងវិក្រឹតការសមត្ថភាព ពោលគឺធ្វើឱ្យមន្ត្រីរាជការទាំងនោះ មានចំណេះដឹង ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ និង គុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ពិសេសការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥ ឱ្យសម្រេចបានជោគជ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ចីរភាព ។

ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ជានិច្ចកាល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង​ហិរញ្ញវត្ថុ តែងផ្តល់​ការ​យក​ចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចលើការ​បណ្តុះ​បណ្តាល និងកសាងសមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការ ដែលជាកត្តាគាំទ្រគន្លឹះ​ដើម្បី​សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​ ក្នុងការអនុវត្តការកែទម្រង់​​ការ​គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ជាក់ស្តែង ចាប់​​ពី​ ឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៨ កន្លងទៅ, ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអនុវត្តការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំនិងអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាលនិងវិក្រឹតការសមត្ថភាព ជាបន្តបន្ទាប់ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីរាជការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ លើ​ការគ្រប់គ្រងហិញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ដោយសម្រេចបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាកាមគោលដៅសរុបបានចំនួន ១៥.០៩២ នាក់ ។ បច្ចុប្បន្ន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បាននិងកំពុងបន្តយុទ្ធនាការបណ្តុះបណ្តាលលើវគ្គជំនាញបច្ចេ​​ក​ទេសសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជូនសិក្ខាកាមគោលដៅ ១០៤៥ នាក់ ដែលជាមន្រ្តីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ, មន្ត្រីគ្រ​ប់​​​​គ្រងថវិកា, រជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន, រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទានរង, រជ្ជទេយ្យករចំណូល, រជ្ជទេយ្យករចំណូលរង, មន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការលទ្ធកម្មសាធារណៈ និង មន្ត្រីរាជការដែលបំពេញការងារពាក់ព័ន្ធ នៃអង្គភាពថវិការបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងស្ថាប័ន ទន្ទឹមនឹងសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលចាំបាច់មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវពិសេសដោយឡែករបស់ក្រសួងស្ថាប័ន។

ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពី នីតិវិធីរៀបចំ និង អនុវត្តថវិកា​សម្រាប់រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌនាពេលនេះ ពិត​ជា​​​មា​ន​​សារ​សំ​ខា​ន់, ចាំបាច់ និងទាន់ពេល ព្រោះថា គ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាមេរៀន​​​ដែលមន្ត្រីរាជការ របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៃរាជធានី ខេត្ត ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានគត់មត់​ ដោយអនុលោមទៅតាមស្មារតីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ ២០១៩២០២៥ ។ ជាមួយនេះ ឯកឧត្តម បានលើកទឹកចិត្តដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ ឱ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ ត្រងត្រាប់ស្តាប់នូវគ្រប់​បទឧទ្ទេសនាមរបស់គ្រូឧទ្ទេស និង វាគ្មិនទាំងអស់នៃសិក្ខាសា​លា​ប​ណ្តុះបណ្តាលនៅពេលនោះ ព្រមទាំងត្រូវ​ចូល​រួម​ពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈ គំនិតយោបល់ និង បទពិសោធន៍​ឱ្យបានសកម្ម និង ផុលផុស ដើម្បីស្វែងយល់​ និង​ចាប់​យកចំណុចគន្លឹះសម្រាប់យកទៅអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព នៅពេលត្រឡប់ទៅ​កាន់អង្គភាពការងាររៀងៗខ្លួន​វិញ ។ ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់វិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងអគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យបន្ត​សហការ​​​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលនិងវិក្រឹតការ​ ថែមទៀត​ជូន​ដល់​មន្រ្តីរាជការ នៃអង្គភាពថវិការបស់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន និង រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សម្រាប់​​រួមចំណែកពង្រឹងពង្រីក​សមត្ថភាព និងលើក​កម្ពស់​​ការយល់ដឹង​ ដើម្បីចូលរួម​អនុវត្ត​កា​រ​កែ​​ទម្រង់​​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារ​ណៈ នៅដំណាក់​​​កាល​ទី ៣ ឱ្យសម្រេចបានជោគជ័យ ប្រកបដោយ​ប្រសិ​ទ្ធ​ភាព និង​ផលិតភាពខ្ពស់ ។