1

Dec, 2017

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយ និង ប្រមូលទិន្នន័យអំពីតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល” សម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ ឆ្នាំ២០១៨

By: | Tags: | Comments: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង អគ្គ-លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានរៀប​ចំបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និង ប្រមូលទិន្នន័យអំពីតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខា​ធិកា​រ​​ ហ៊ាន សាហ៊ីប ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលសម្រាប់រៀបចំ និង អនុវត្តផែនការបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ២០១៨ លើមុខជំនាញចាំបាច់ ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ សិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងរយៈពេល១ថ្ងៃ និង មានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការចំនួន ១៦០ នាក់ ដែលជាប្រធាន និង អនុប្រធានក្រុមការងារកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងបណ្តាក្រសួងស្ថាប័ន ។

           ថ្លែងក្នុងពិធីនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់ថា គន្លឹះសំខាន់នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា គឺឈានទៅកែលម្អគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងវដ្តនៃថវិកា រួមមានការរៀបចំថវិកា, ការអនុម័តថវិកា, ការអនុវត្តថវិកា និងការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ សំដៅធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាបណ្តើរៗពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកាផ្អែកលើធាតុចូល និង មជ្ឈការ ឆ្ពោះទៅប្រព័ន្ធថវិកាផ្អែកលើសមិទ្ធកម្ម និង វិមជ្ឈការ ។  ជាក់ស្តែង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមានបួនដំណាក់កាល ដោយឈានឡើងជា​ជំហានៗជាបន្តបន្ទាប់ និង មានគោល​បំណងជាក់លាក់ក្នុងនោះដំណាក់កាលទី១ គឺការកសាងភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា, ដំណាក់​កា​ល​​ទី២ គឺការបង្កើនគណ​នេយ្យ​​ភាពហិរញ្ញវត្ថុ, ដំណាក់កាលទី៣ ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ​និង ការបង្កើនគណនេយ្យ​ភា​ពចំពោះសមិទ្ធកម្ម សម្រាប់ដំណាក់កាលទី៤ ដែលតាមនេះ បង្ហាញឱ្យឃើញថា ដំណាក់កាលនីមួយៗមានការផ្លាស់ប្តូរជាបណ្តើរៗ ជាជំហានៗ ហើយទាមទារឱ្យមន្រ្តីរាជការ ពិសេសតួអង្គពាក់ព័ន្ធត្រូវមានការយល់ដឹងបន្ថែម និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមុន ។

           ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថា ការកសាង និងអភិវឌ្ឍ​​សមត្ថភាព គឺជាកត្តាគន្លឹះសំខាន់មួយសម្រាប់គាំទ្រដល់ការឈានទៅសម្រេចជោគ​ជ័យនៃ​​ការអនុវត្តកម្មវិធីការកែទម្រង់ការគ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញ​វ​ត្ថុ​សា​ធារណៈ ក្នុងគ្រប់ដំណាក់-កាលជាបន្តបន្ទាប់​​តាមការគ្រោងទុក និង អាចធានាបាននូវប្រសិ​ទ្ធ​ភា​ព សង្គតិភាព និង ចីរ​ភាពនៃការអភិវឌ្ឍ ។ បច្ចុប្បន្ន ការកែទម្រង់គ្រប់​គ្រង​​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានឈានដល់ឆ្នាំទី៣ នៃដំណាក់កាលទី៣ ដែលជាចំណុច​របត់​ដ៏​សំ​ខា​ន់​មួយ ដែលមានវិសាលភាពកាន់តែធំទូលាយ និង ស្មុគស្មាញជាងមុនដែលតម្រូវឱ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ន និង អង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់​ត្រូវ​​បង្កើន​ឆ​ន្ទៈ​នៃ​​ភាពម្ចាស់ការ និង ការចូលរួមអនុវត្តឱ្យកាន់តែសកម្ម និង ខ្លាំងក្លាជាងមុនថែមទៀត និងទាមទារឱ្យមាននូវធនធានមនុស្ស ​ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និង មានកម្រិតជំនាញ​ស័ក្តិសមកាន់តែច្រើនថែមទៀត ។

           បន្ថែមពីលើនេះ ឯកឧត្តម ហ៊ាន សាហ៊ីប បានមានប្រសាសន៍ថា សម្រាប់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៣ តម្រូវការបណ្តុះបណ្តាលនឹងឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀត ដែលទាមទារឱ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញ និង វាយតម្លៃអំពីតម្រូវការ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យសមស្របសម្រាប់រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្រ្តីរាជការ ។

           ក្នុងន័យនេះ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃកម្មវិធីការកែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប បានលើកឡើងថា  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុបានផ្តល់អាទិភាព និង លើកទឹកចិត្តខ្ពស់ដល់ការងារកសាង និង អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស លើជំនាញដែលចាំបាច់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលតាមនេះ ការសិក្សា និង ការវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលពិតជាមានសារសំខាន់ និង ត្រូវធ្វើជាប្រចាំ ដើម្បីប្រមូលធាតុចូល និង ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មការរៀបចំផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំ ជាប្រព័ន្ធ និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សំដៅធ្វើឱ្យមន្ត្រីរាជមានចំណេះដឹង ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ សមត្ថភាព និង ទេពកោសល្យគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ការគ្រប់​គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង ការ​អនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារ​ណៈ​ ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍បន្តថា សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងចំពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងមានតម្រូវការកសាងសមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការបន្ថែមទៀត ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងលើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឈិមន្រ្តីរាជការ សំដៅឈានទៅសម្រេចជោគជ័យបន្តទៀត ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ ។

efi-2017-12-1_1efi-2017-12-1_2efi-2017-12-1_3efi-2017-12-1_4efi-2017-12-1_5