កិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍភាពការងាររបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (សហវ) រាជធានី ខេត្ត

Previous Next កិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍភាពការងាររបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (សហវ) រាជធានី ខេត្ត នារសៀលថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍភាពការងាររបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (សហវ) រាជធានី ខេត្ត ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួង រួមមាន ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ , អគ្គលេខាធិការង លោក លោកស្រីប្រធានមន្ទីរ សហវ, ប្រធាននាយដ្ឋាន និង មន្រ្តីជំនាញពាក់ព័ន្ធ ។…

Continue Readingកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍភាពការងាររបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (សហវ) រាជធានី ខេត្ត