លោកបណ្ឌិត ធុយ ចាន់ធួន អគ្គនាយករង វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា អញ្ជើញ​ជា​វា​គ្មិន​កិ​ត្តិ​យស​ ក្នុង​កម្ម​វិធី​សិ​ក្ខា​សា​លា​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្ដី​ពី​ “ការ​កសាង​សមត្ថភាព​យុវ​ជន​ដើ​ម្បី​អ​ភិវឌ្ឍ​ស​ហ​គម​ន៍​ ប្រ​កប​ដោយ​ចី​រភា​ព”​​

នាព្រឹក ថ្ងៃសៅរ៍ ៩កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយ មូលនិធិអឺរ៉ាស៊ា ប្រទេសជប៉ុន (Eurasia Foundation, Japan) បន្តអនុវត្តកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលជាស៊េរីស្ដីពី “ការកសាងសមត្ថភាពយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ប្រកបដោយចីរភាព” ជូនយុវជននៃវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។
ប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងសប្ដាហ៍នេះ គឺ “ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកានៅកម្ពុជា” ត្រូវបានធ្វើបទឧទ្ទេសដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស្រី វុធ អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ មុនចូលដល់ការធ្វើបទឧទ្ទេសរបស់វាគ្មិន ឯកឧត្តម អិន អេម នាយកវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញមានមតិស្វាគមន៍ និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស្រី វុធ វាគ្មិនកិត្តិយស ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា ទាំងក្នុងទិដ្ឋភាពទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅកម្ពុជា ជូនអង្គសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល ។
នៅក្នុងប្រធានបទស្ដីពី “ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកានៅកម្ពុជា”, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត បានផ្ដោតសំខាន់លើចំណុចគន្លឹះ ៤ ដើម្បីផ្ដល់ជូនយុវជនជាសិក្ខាកាមនៃសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល ដូចខាងក្រោម ៖
១. ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
២. ការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
៣. យុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥
៤. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥។